Nadziana, teksty z maja 2010 roku

25 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Nadziana.

O naj­ważniej­szym mów do mnie szeptem 

myśl
zebrała 128 fiszek • 29 maja 2010, 23:41

Ciągle po­tykam się i upa­dam, a Ty na­dal pod­no­sisz mnie z taką samą lek­kością jak wte­dy, gdy byłam dzieckiem.

________________
Mo­jej Mamie 

myśl
zebrała 123 fiszki • 28 maja 2010, 03:55

Cza­sem życie zbyt szyb­ko płynie, nieo­cze­kiwa­nie zmienia nurt, lub wy­lewa się z brzegów, każąc nam zaczy­nać wszys­tko od nowa. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 27 maja 2010, 16:03

Miota mną wiatr wątpli­wości i rzu­ca o skały strachu 

myśl
zebrała 108 fiszek • 26 maja 2010, 16:53

Naucz się, że miłość nie mie­szka w słodyczach, za­baw­kach, ani w pre­zen­tach, które ofiaro­wujesz swo­jemu dziec­ku, lecz w udzielo­nym zain­te­reso­waniu, roz­mo­wach i wspólnie spędzo­nych chwilach. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 25 maja 2010, 13:36

Znam Cię tak dob­rze, że zas­mu­cają mnie na­wet myśli w Two­jej głowie...


__________________
Mo­jej Siostrze 

myśl
zebrała 111 fiszek • 24 maja 2010, 13:27

Wi­duję go idące­go za rękę z Nadzieją
Jed­nak Zwątpienie cały czas dep­cze mu po piętach 

myśl
zebrała 123 fiszki • 23 maja 2010, 17:58

"Ani w Bo­ga wie­rzy, ani się diabła boi"
Lecz przed żoną skrzętnie cho­wa do­wody swych swawoli 

myśl
zebrała 85 fiszek • 21 maja 2010, 21:38

Niepełnos­praw­ność jest tyl­ko w twoim umyśle


___________________
Z podzięko­waniami dla przy­jaciela A. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 20 maja 2010, 16:02

W skle­pie z za­baw­ka­mi do­rośli zno­wu mają po kil­ka lat 

myśl
zebrała 85 fiszek • 19 maja 2010, 16:37

Nadziana

Przewijam się :-) _______________________ - Powiedz mi, jaka jesteś. - Powiem. - Wiec? - Mam twarz jasną i pogodną w słońcu i przy blasku świec. Spotkasz mnie w kuchni i przed komputerkiem. I oglądającą filmy, i słuchającą muzyki, i zamyśloną nad życiem. I czasem na imprezce z przyjaciółmi i na karaoke. I w deszczu na szosie i na spacerze. Może nawet zobaczysz mnie gdy śpię. I gdy pracuję skupiona. I gdy coś na patelni przypalę - bo lubię dobrze wysmażone :P - nawet wtedy gdy mi łyżka spadnie. Nad morzem. W tramwaju. I na końcu ulicy. I na początku. I gdy włosy grzebieniem rozdzielam. I na karuzeli. Na obcasach. I boso. Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą. I wiosną, kiedy jaskółka przylata. - A latem, gdzie Cię znajdę? - Bujającą w obłokach, jak zawsze. - A jesienią, gdy chmurki i humorki? - Wyglądającą przez okno. - A gdy zima posrebrzy ramy okien? - Zimą będę jak wesoły ogień. Blisko przy Twoim sercu. Kolo niego. A za oknami śnieg. Wrony na śniegu. Powyższe słowa: parafraza "Rozmowy lirycznej" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ________________ Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. ___________________________

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nadziana

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 sierpnia 2015, 11:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

23 lipca 2015, 22:15tom8grab sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

23 lipca 2015, 21:56Beczka sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

4 lipca 2015, 08:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 21:11tom8grab sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 21:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:50giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]