Nadziana, teksty z października 2009 roku

14 tekstów z paździer­ni­ka 2009 ro­ku – auto­rem jest Nadziana.

Nic się nie zmieniło.

Na­dal Cię odwiedzam.
Lecz Ty nie byłaś u mnie już 3 lata...

Na­dal opo­wiadam Ci, co u mnie słychać.
Lecz od Ciebie nie mam żad­nych wieści...

Nie przychodzę do Ciebie z pus­ty­mi rękoma.
Lecz za­miast cias­tek i Twoich ulu­bionych wa­felków przy­noszę Ci znicze i kwiaty...

I siadam obok Ciebie...
Nic się nie zmieniło... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 30 października 2009, 22:51

Choć cza­sem cię przeklinam...
To jed­nak kocham cię, życie! 

myśl
zebrała 40 fiszek • 23 października 2009, 23:37

Nie do­wiesz się, czy postąpiłeś słusznie dopóki przyszłość nie sta­nie się teraźniejszością. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 października 2009, 21:52

Bóg po­wie­dział: Idźcie i roz­mnażaj­cie się,
A nie: Idźcie i bądźcie szczęśli­wi ;-) 

myśl
zebrała 42 fiszki • 19 października 2009, 13:57

Wy­najmę mieszkanie.

Nie mu­si być duże. Wys­tar­czy, aby było ciepłe i przytulne.
W przy­pad­ku dziura­wego dachu lub pękniętych ścian - wyremontuję.

Wy­najmę mieszkanie
W twoim sercu.
A może na­wet za­mie­szkam tam na zawsze. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 16 października 2009, 12:16

W końcu porozmawialiśmy
I choć nasze us­ta milczały
Ser­ca po­wie­działy so­bie, że już więcej do siebie nie należą. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 15 października 2009, 10:57

Nie lu­bię ciszy. Wte­dy słyszę wszys­tkie swo­je myśli. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 14 października 2009, 20:44

Czy te­go chcę czy nie, tak wiele uczę się od innych.
I dobrego
I złego... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 października 2009, 22:26

Lis­to­pado­wy wiatr zdmuchnął płomień życia Two­jej świecy.
Próbo­wałam ją na no­wo zapalić
Lecz mok­ra od łez świeca od­porna była na płomień mej miłości... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 października 2009, 08:59

Znam przysłowie, które mówi: "Chcesz rozśmie­szyć Pa­na Bo­ga? Opo­wiedz mu o swoich planach."

Lecz kiedy opo­wie­działam Ci o swoich pla­nach, Boże, Ty wca­le się nie śmiałeś.
A może na­wet po po­liczku spływała Ci łza.
Bo Ty je­den naj­le­piej wiesz, że to, co dla nas naj­lep­sze, często nie jest wca­le usłane różami. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 9 października 2009, 22:25

Nadziana

Przewijam się :-) _______________________ - Powiedz mi, jaka jesteś. - Powiem. - Wiec? - Mam twarz jasną i pogodną w słońcu i przy blasku świec. Spotkasz mnie w kuchni i przed komputerkiem. I oglądającą filmy, i słuchającą muzyki, i zamyśloną nad życiem. I czasem na imprezce z przyjaciółmi i na karaoke. I w deszczu na szosie i na spacerze. Może nawet zobaczysz mnie gdy śpię. I gdy pracuję skupiona. I gdy coś na patelni przypalę - bo lubię dobrze wysmażone :P - nawet wtedy gdy mi łyżka spadnie. Nad morzem. W tramwaju. I na końcu ulicy. I na początku. I gdy włosy grzebieniem rozdzielam. I na karuzeli. Na obcasach. I boso. Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą. I wiosną, kiedy jaskółka przylata. - A latem, gdzie Cię znajdę? - Bujającą w obłokach, jak zawsze. - A jesienią, gdy chmurki i humorki? - Wyglądającą przez okno. - A gdy zima posrebrzy ramy okien? - Zimą będę jak wesoły ogień. Blisko przy Twoim sercu. Kolo niego. A za oknami śnieg. Wrony na śniegu. Powyższe słowa: parafraza "Rozmowy lirycznej" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ________________ Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. ___________________________

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nadziana

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 sierpnia 2015, 11:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

23 lipca 2015, 22:15tom8grab sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

23 lipca 2015, 21:56Beczka sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

4 lipca 2015, 08:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 21:11tom8grab sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 21:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:50giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]