Nadziana, strona 2

105 tekstów – auto­rem jest Nadziana.

Rzeczy­wis­tość spa­da na nas jak deszcz, zmy­wając złudze­nia i tworząc kałuże, w których wielu z nas się topi. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 6 września 2010, 01:22

Cza­sem chcesz popędzić czas, jak szyb­kiego ko­nia, by do przo­du gnał, a cza­sem chcesz zat­rzy­mać czas, uwiązać przy budzie jak psa. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 2 września 2010, 23:53

Nie szu­kaj szczęścia w tym, co jak cu­kier słod­kie, bo równie szyb­ko się rozpuści. 

aforyzm dnia z 10 lipca 2012 roku
zebrał 174 fiszki • 29 sierpnia 2010, 17:43

Wyszedł z for­my i zmienił kształt.

____________
Dla ~bo­lik :) 

myśl
zebrała 102 fiszki • 21 sierpnia 2010, 23:34

Bądź dłutem, które rzeźbi włas­ny los, a nie pniem, który da­je się ociosać. 

aforyzm
zebrał 129 fiszek • 17 sierpnia 2010, 00:22

Nadzieja za­pala się jak długo wycze­kiwa­na pier­wsza gwiaz­da na niebie i cho­ciaż później roz­my­wa się w świet­le dnia, jej blask jeszcze długo og­rze­wa nasze serca. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 16 sierpnia 2010, 20:50

W sied­miomi­lowych bu­tach szyb­ko po­konasz od­ległość, ale dro­ga ta nicze­go cię nie nauczy. 

myśl dnia z 7 sierpnia 2013 roku
zebrała 147 fiszek • 5 sierpnia 2010, 20:56

Gru­bymi nićmi szy­jemy nasze wspólne życie, ja pro­wadzę igłę, ty wiążesz pętelki. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 29 lipca 2010, 17:49

Praw­da często przychodzi w or­sza­ku łez, odziana jak żeb­rak i zgar­biona od ciężaru win. Nie pat­rząc ci w oczy, wy­ciąga drżącą, zaw­stydzoną dłoń i niemo błaga o ok­ruch nadziei. 

myśl
zebrała 122 fiszki • 8 lipca 2010, 17:05

Bez­radne są myśli, które nie znaj­dują ujścia w słowach 

myśl
zebrała 144 fiszki • 23 czerwca 2010, 16:29

Nadziana

Przewijam się :-) _______________________ - Powiedz mi, jaka jesteś. - Powiem. - Wiec? - Mam twarz jasną i pogodną w słońcu i przy blasku świec. Spotkasz mnie w kuchni i przed komputerkiem. I oglądającą filmy, i słuchającą muzyki, i zamyśloną nad życiem. I czasem na imprezce z przyjaciółmi i na karaoke. I w deszczu na szosie i na spacerze. Może nawet zobaczysz mnie gdy śpię. I gdy pracuję skupiona. I gdy coś na patelni przypalę - bo lubię dobrze wysmażone :P - nawet wtedy gdy mi łyżka spadnie. Nad morzem. W tramwaju. I na końcu ulicy. I na początku. I gdy włosy grzebieniem rozdzielam. I na karuzeli. Na obcasach. I boso. Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą. I wiosną, kiedy jaskółka przylata. - A latem, gdzie Cię znajdę? - Bujającą w obłokach, jak zawsze. - A jesienią, gdy chmurki i humorki? - Wyglądającą przez okno. - A gdy zima posrebrzy ramy okien? - Zimą będę jak wesoły ogień. Blisko przy Twoim sercu. Kolo niego. A za oknami śnieg. Wrony na śniegu. Powyższe słowa: parafraza "Rozmowy lirycznej" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ________________ Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. ___________________________

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nadziana

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 sierpnia 2015, 11:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

23 lipca 2015, 22:15tom8grab sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

23 lipca 2015, 21:56Beczka sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

4 lipca 2015, 08:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 21:11tom8grab sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 21:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:50giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]