Nadziana, strona 3

105 tekstów – auto­rem jest Nadziana.

Nie mogę pat­rzeć jak gaśnie człowiek; swo­je szczęście od­da­je zwątpieniu bez wal­ki. Je­go dusza kur­czy się i starze­je, a głowę zaczy­na no­sić niżej niż pa­sek od spodni... 

myśl
zebrała 106 fiszek • 20 czerwca 2010, 15:28

Myśli poskłada­ne i te niedo­kończo­ne kładę między kro­ki ciszy roztańczonej. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 16 czerwca 2010, 21:04

Ciągle poz­wa­lamy naszym słowom jechać bez pasów bez­pie­czeństwa jed­no­kierun­kową drogą, a one bez­karnie przek­raczają doz­wo­loną prędkość, by prędzej czy później roz­bić się o mu­ry włas­nych ograniczeń. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 13 czerwca 2010, 15:51

Roz­bierz jej słowa ze strachu i krzy­ku, niech staną przed Tobą na­gie, bezbronne
A Ty je szep­tem otul, ukołysz w ko­cyku, niech się nie błąkają bezdomne 

myśl
zebrała 117 fiszek • 11 czerwca 2010, 00:02

Ktoś rzu­ca ci linę, a ty chcesz się na niej wie­szać, za­miast się po niej wspiąć 

aforyzm dnia z 11 czerwca 2010 roku
zebrał 333 fiszki • 6 czerwca 2010, 16:17

Wczo­raj ub­rałam się w naj­cu­dow­niej­szą suk­nię, jaką mogłam so­bie wy­marzyć przez te 26 lat - ut­kaną sta­ran­nie z Waszych słów, gestów, miłości - naj­piękniej­sze, co mog­liście mi dać...

___________________
Z podzięko­waniami dla Rodzi­ny i Przy­jaciół o wiel­kich sercach... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 5 czerwca 2010, 01:21

"Aniołowie pi­janych na rękach swych noszą"
A po trzeźwych Śmierć przychodzi - żni­wa zbiera swoją kosą. 

myśl
zebrała 144 fiszki • 2 czerwca 2010, 18:11

O naj­ważniej­szym mów do mnie szeptem 

myśl
zebrała 128 fiszek • 29 maja 2010, 23:41

Ciągle po­tykam się i upa­dam, a Ty na­dal pod­no­sisz mnie z taką samą lek­kością jak wte­dy, gdy byłam dzieckiem.

________________
Mo­jej Mamie 

myśl
zebrała 123 fiszki • 28 maja 2010, 03:55

Cza­sem życie zbyt szyb­ko płynie, nieo­cze­kiwa­nie zmienia nurt, lub wy­lewa się z brzegów, każąc nam zaczy­nać wszys­tko od nowa. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 27 maja 2010, 16:03

Nadziana

Przewijam się :-) _______________________ - Powiedz mi, jaka jesteś. - Powiem. - Wiec? - Mam twarz jasną i pogodną w słońcu i przy blasku świec. Spotkasz mnie w kuchni i przed komputerkiem. I oglądającą filmy, i słuchającą muzyki, i zamyśloną nad życiem. I czasem na imprezce z przyjaciółmi i na karaoke. I w deszczu na szosie i na spacerze. Może nawet zobaczysz mnie gdy śpię. I gdy pracuję skupiona. I gdy coś na patelni przypalę - bo lubię dobrze wysmażone :P - nawet wtedy gdy mi łyżka spadnie. Nad morzem. W tramwaju. I na końcu ulicy. I na początku. I gdy włosy grzebieniem rozdzielam. I na karuzeli. Na obcasach. I boso. Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą. I wiosną, kiedy jaskółka przylata. - A latem, gdzie Cię znajdę? - Bujającą w obłokach, jak zawsze. - A jesienią, gdy chmurki i humorki? - Wyglądającą przez okno. - A gdy zima posrebrzy ramy okien? - Zimą będę jak wesoły ogień. Blisko przy Twoim sercu. Kolo niego. A za oknami śnieg. Wrony na śniegu. Powyższe słowa: parafraza "Rozmowy lirycznej" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ________________ Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. ___________________________

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nadziana

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 sierpnia 2015, 11:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

23 lipca 2015, 22:15tom8grab sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

23 lipca 2015, 21:56Beczka sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

4 lipca 2015, 08:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 21:11tom8grab sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 21:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:50giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]

3 lipca 2015, 13:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdyby szczęście leżało na [...]