Nadziana, ulubione teksty

11164 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Sta­rość, pochodzi od słowa straszna . 

myśl • przedwczoraj, 18:55

re­ligia jest roz­grzesza­niem zła, które win­no być zaakceptowane 

myśl • 19 września 2018, 18:42

jeżeli poz­wo­lisz so­bie w końcu po­kochać wątpli­wość, która spra­wia, iż ce­lem życia ja­wi się śmierć, poczu­jesz, że wszys­tko dzięki cze­mu chcesz o niej za­pom­nieć jest umieraniem 

myśl • 18 września 2018, 18:58

słowa to burza od­dechu który wi­nien być spokojny 

myśl • 13 września 2018, 20:19

wie­dza sta­nowi o lęku, pew­ność o błędzie, po­kora o prawdzie 

myśl • 13 września 2018, 19:53

lęk przed tym by się nie ob­nażyć, uka­zuje twą nagość 

myśl • 10 września 2018, 20:00

mil­czę byście czuli 

myśl • 10 września 2018, 19:57

myśle­nie jest ob­ja­wem lęku 

myśl • 10 września 2018, 19:26

nie ważne ile i co przeżyliśmy, a to na ile i dla cze­go już umarliśmy 

myśl • 10 września 2018, 18:50

nie(do)rzeczny

wie­czo­rem na sta­rych przęsłach
przy­siada ar­cha­nioł wiatr
i przez­roczystą ręką
ma­luje zmar­szczki na toni

cisza się kładzie na wodzie
skrzyd­latą świtą mgieł

ma­cie­rzan­ka i piołun
wspomnieniami
przep­la­tają się w wierszach

ile smutków wys­po­wiada rzeka
nim nad prze­paścią poręczy
ręka w rękę
znów się spotkamy 

wiersz • 8 września 2018, 07:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka